HASAR İHBAR HATTI

Emtea Nakliyat Sigortası

Sigortaya konu emtianın; denizyolu, havayolu, karayolu, demiryolu ile taşınması esnasında uğrayacağı kayıp veya hasarları sözleşme ve/veya poliçede belirtilen şartlar kapsamında teminat altına alan bir sigorta türüdür. Nakliyat emtea sigortası, sefer esası ile yapılmaktadır.

Sigortalı her seferde;

  1. Taşınacak yükün ne olduğunu,
  2. Miktarını (Kg.,adet),
  3. Tutarını,
  4. Ambalaj cinsini,
  5. Nereden yüklenip, nereye indirileceğini,
  6. Hangi yolla taşınacağını (kara,hava,deniz-Ada Ülkesi olmamız dolayısı ile çıkış ülkesinde karayolu kullanılsa da bize ulaşması için deniz yada hava yolu mutlaka kullanılmaktadır.),
  7. Nakil aracının bilgilerini (gemi ise ismi, bayrağı, imal yılı, klas sertifikası, tır var ise plakası, şöförün ismi, uçak ise de şirketi, sefer sayısı, kalkış ve varış saatleri) sevkiyat başlamadan bildirmekle yükümlüdür.

 

Nakliyat Emtea Sigortası Teminat Türleri 

Geniş Kapsamlı Teminat:

Taşınan yükün çıkış deposundan, varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararları temin eder. Yükleme, boşaltma ve kısmi hasarlar da teminata dahildir. Ancak gecikmenin neden olduğu hasarlar, malın kusurundan veya kendi özelliğinden kaynaklanan hasarlar teminat kapsamının dışındadır.

Dar Kapsamlı Teminat:

Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararların sigorta edilmesidir.

Tam Ziya :

Taşınan araçla malın birlikte tamamen zayi olması halinde güvence verir.