HASAR İHBAR HATTI

Kredi Sigortası

  • Gerçek Şahıslara verilen her çeşit kredilerde krediyi alan müşterinin (intihar hariç) eceliyle (hastalık) veya kaza sonucu vefat etmesi veya daimi maluliyeti halinde, borcun varislere ve kefillere yansıtılmasından veya varsa ipoteğine gidilmeden krediyi veren kuruma ödenmesini sağlayan sigortadır.
  • Tüzel kişilere verilen kredilerde bu poliçe kurumun direktörleri adına yapılır.
  • Rizikonun gerçekleşmesi halinde, teminatın, o günkü kredi bakiyesi kadarı kredi veren kuruma, kalan kısmı ise sigortalının kanuni varislerine ödenir.
  • Bu poliçe 18-70 yaş arasındaki gerçek şahıslara yapılabilmektedir.
  • Poliçe bedelini anapara + faiz miktarı oluşturmaktadır.
  • Poliçe yıllık olarak yapılmaktadır.
  • Kredi süresince her yıl kalan bakiye üzerinden yenilenir.