HASAR İHBAR HATTI

Eğitim Sigortası

Eğitim Sigortası, sigortalı velinin kaza sonucu vefatı, tam ve daimi sakatlığı durumunda çocuğun eğitimini güvence altına almak için her yıl, 2,500-50,000.-TL/GBP/EUR arasındaki limitlerle, eğitim giderlerlerini teminat altına alan bir sigortadır.

Eğitim Sigortamız da ilave prim almak koşuluyla verilebilecek ek teminatlar;

  1. Uzun süre hastahanede yatış
  2. İstem dışı işsizlik
  3. İflas

SİGORTA TEMİNATLARI

Ana Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalı Velinin kaza sonucu vefat etmesi halinde, menfaattar öğrenci için sigorta başlangıcında belirlenen yılılık eğitim tutarı öğrenciye veya velisine/vasisine ödenir.

Kaza Sonucu Tam ve Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalı Velinin kaza sonucu tam ve daimi olarak sakat kalması halinde, menfaattar öğrenci için sigorta başlangıcında belirlenen yılılık eğitim tutarı sigortalı veliye ödenir.
Sigortalı velinin tazminatı alıp sorumluluğunu yerine getiremeyecek durumda olması durumunda ödeme öğrenciye veya vasisine yapılır.

Ek Teminatlar

1. Uzun süre Hastahanede Yatış

Kaza neticesi veya tehlikeli bir rahatsızlığa bağlı olarak uzun süreli hastahanede yatış sebebiyle sigortalı velinin gelir kaybına uğraması durumunda, menfaattar öğrenci için sigorta başlangıcında belirlenen yılılık eğitim tutarı sigortalı veliye ödenir.
Sigortalı velinin tazminatı alıp sorumluluğunu yerine getiremeyecek durumda olması durumunda ödeme öğrenciye veya vasisine yapılır.

2. İstem Dışı İşsizlik

Sigortalı Velinin, bir işveren yanında bordrolu çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedmesi durumunda menfaattar öğrenci için sigorta başlangıcında belirlenen yılılık eğitim tutarı sigortalı veliye ödenir.
İstem Dışı İşsizlik Teminatından yararlanacak kişilerin, aynı iş yerinde 12 ay boyunca aralıksız çalışmış olmaları gerekir.

3. İflas

Velinin, gerçek kişi temelinde veya tüzel kişiliğe haiz bir şirket sahibi veya ortağı olması ve “Fasıl 5, İflas Yasası” kurallarınca iflas etmesi durumun da menfaattar öğrenci için sigorta başlangıcında belirlenen yılılık eğitim tutarı sigortalı veliye ödenir.
Eğim Sigortası 1 yıllık yapılabileceği gibi maksimum 10 yıllık olmak üzere uzun sürelide yapılabilir.
Uzun süreli eğitim sigotrasın da teminat tutarımız, yıllık belirlenen teminat limiti ve toplam süre dikkate alınarak her yıl için azalan limitlidir.