HASAR İHBAR HATTI

KIBRIS KAPİTAL INSURANCE LTD.

Kuruluş Tarihi :

13 Aralık, 2013

Faaliyet Başlangıç Tarihi :

01 Ocak, 2014

HAKKIMIZDA

Şirketimiz, Aralık 2013 de kurulup, Ocak 2014 de faaliyete başlayan Sektörün genç bir üyesi olup; başta finans sektörü olmak üzere Kuzey Kıbrısta bir çok alanda faaliyeti bulunan Kapital Grubun bir üyesidir.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 3,500,000.-TL olup, ihtiyatlarında bulunan 1,660,000.-TL ile birlikte özkaynak toplamı 5,160,000.-TL’sına ulaşmaktadır.

Şirketimiz, 2016 Yılına dek sadece bancassurance alanında faaliyet göstermiş olup, Grup üyesi Kapital Bank ve Kapital Finans’ın kredi müşterilerine Hayat Kredi ve Ferdi Kaza ürünleri ile hizmet vermiştir.

2016 başı itibariyle,

“Kuzey Kıbrıs Sigorta Sektörünün genç, dinamik, çağdaş ürün ve hizmetleri ile hızla büyüyen ve karlı bir üyesi olmak hedefiyle”

Yeniden yapılanma sürecine giren Şirketimiz, öncelikle, hedefe uygun personel ve organizasyon yapısını kurmuştur. Etkin hizmet sunabilmek için gerekli ana departmanlar olan teknik operasyon, hasar yönetimi ve muhasebe operasyonel ve insan kaynağı yönünden birbirinden ayrıştırılarak bu departmanların sağlıklı çalışabilmesi için gerekli kadrolaşma hızla tamamlanmıştır. 4 kişilik çekirdek kardosuna hızla ve konularında deneyimli 3 personel daha istihdam edilerek, şuan için gerek Ülke gerekse Şirketimiz şartları göz önüne alındığında kaliteli hizmet için gerekli yapı oluşturulmuştur. Genel Müdürlük kadrosuna yapılan yatırıma ilaveten, Grubumuz üyesi Capital Bank’ın 45 personeline, K.K.Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğin de sigortacılık teknik eğitimi verdirilerek Teknik Personel belgesi alınmış ve tüm şubelerimize sigortacılık teknik alt yapısı kurulmuştur. Böylece tüm Banka Şubelerimizde Sigorta Ürünlerimizin pazarlanabilmesinin yolu açılmıştır. Teknik personel kadromuzun tamamlanması bize aynı zamanda kara sınır kapılarında faaliyette bulunabilme ve bu yolla yeni pazarlara ulaşabilme imkanı vermiştir.

İnsan kaynağına yönelik yapılanma ile paralel olarak ürün portföyümüzdeki eksiklikler giderilmiş, mevcut ürünler yeni teminatlar ve bu teminatlara bağlı ek hizmetler ile hedef müşteri beklentilerine ve rekabetçi pazar koşullarına uygun hale getirilmiştir.

İnsan kaynağımızda ki, ürünlerimizde ki ve teknik altyapımızda ki eksikliklerimizin giderilmesine müteakip acenteleşme operasyonumuz başlamış ve beş özel acentelik kurulmuştur. 2017 yılında hedefimiz bu sayıyı 10’a çıkarıp bu acentelerimizin de gücü ile daha geniş bir alanda faaliyette bulunabilmektir.

Tüm bu yapısal ve operasyonel gelişimimiz hızlı bir şekilde Şirket performansımıza yansımıştır.

Şöyle ki;

2015 yılın da 3,322,000.-TL sı prim üretimi yapan Şirketimiz, 2016 yılın da %85 lik büyüme ile 6,160,000.-TL sı prim üretimi yapmıştır. 2015 itibariyle toplam da 150,000,000.-TL sı prim üretimi yapılan KKTC Sigorta Sektörün de %2,2 pazar payına sahip olan Şirketimiz. 2016 Yılı performansı ile 180,000,000.-TL lık pazar da payını %3,4’ e yükseltmiştir. Ülke sıralamasında ki yerini de 15.lik ten 12.liğe yükseltmiştir.

Henüz 3 faaliyet yılını tamamlayıp, 4. süne başlayan Şirketimizin yapılanması, ürün gamı, büyüme hızı, branşlar arası prim dağılım dengesi ve diğer mali verileri gösteriyor ki GELECEK BİZİZ.

KARŞILAŞTIRMALI POLİÇE GELİRLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-OCAK 2017-BİRİKİMLİ 2018-OCAK 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
YANGIN 0 0 0 0 1 100 4.865 100 1 100 4.865 100
TİCARİ PAKET 15 37.390 15 37.390 19 27 40.730 9 19 27 40.730 9
KONUT PAKET 28 13.240 28 13.240 28 0 31.174 135 28 0 31.174 135
NAKLİYAT EMTEA 0 0 0 0 4 100 340 100 4 100 340 100
ZORUNLU ARAÇ 143 54.319 143 54.319 501 250 115.546 113 501 250 115.546 113
KISMİ-KASKO 3 717 3 717 5 67 11.019 1.437 5 67 11.019 1.437
KASKO 100 169.635 100 169.635 192 92 270.402 59 192 92 270.402 59
FERDİ KAZA 15 15.584 15 15.584 84 460 76.865 393 84 460 76.865 393
ASANSÖR MALİ SORUMLULUK 0 0 0 0 1 100 305 100 1 100 305 100
SEYAHAT SAĞLIK 1 114 1 114 3 200 276 142 3 200 276 142
HAYAT KREDİ 267 348.131 267 348.131 243 9 438.878 26 243 9 438.878 26
MESLEKİ SORUMLULUK 1 286 1 286 1 0 0 100 1 0 0 100
ACİL SAĞLIK 14 1.400 14 1.400 0 100 0 100 0 100 0 100
EĞİTİM SİGORTASI 12 32 12 32 3 75 13 59 3 75 13 59
TOPLAM 599 640.848 599 640.848 1.085 81 990.415 55 1.085 81 990.415 55
KARŞILAŞTIRMALI HASAR GİDERLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-OCAK 2017-BİRİKİMLİ 2018-OCAK 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 3 9.391 3 9.391 5 67 0 100 5 67 0 100
KONUT PAKET 1 1.650 1 1.650 1 0 15.700 852 1 0 15.700 852
ZORUNLU ARAÇ 7 11.456 7 11.456 20 186 42.100 267 20 186 42.100 267
KASKO 18 34.265 18 34.265 43 139 157.657 360 43 139 157.657 360
HAYAT KREDİ 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0
TOPLAM 29 56.762 29 56.762 70 141 215.457 280 70 141 215.457 280
KARŞILAŞTIRMALI POLİÇE GELİRLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-ŞUBAT 2017-BİRİKİMLİ 2018-ŞUBAT 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 0 1.624 3 11.015 2 100 34.732 2.039 7 133 34.732 215
KONUT PAKET 0 0 1 1.650 3 100 1.000 100 4 300 16.700 912
ZORUNLU ARAÇ 4 19.330 11 30.786 29 625 51.656 167 49 345 93.756 205
KASKO 11 76.582 29 110.847 40 264 78.432 2 83 186 236.089 113
HAYAT KREDİ 0 0 0 0 4 100 0 0 5 100 0 0
TOPLAM 15 97.536 44 154.298 78 420 165.820 70 148 236 381.278 147
KARŞILAŞTIRMALI HASAR GİDERLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-ŞUBAT 2017-BİRİKİMLİ 2018-ŞUBAT 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 0 1.624 3 11.015 2 100 34.732 2.039 7 133 34.732 215
KONUT PAKET 0 0 1 1.650 3 100 1.000 100 4 300 16.700 912
ZORUNLU ARAÇ 4 19.330 11 30.786 29 625 51.656 167 49 345 93.756 205
KASKO 11 76.582 29 110.847 40 264 78.432 2 83 186 236.089 113
HAYAT KREDİ 0 0 0 0 4 100 0 0 5 100 0 0
TOPLAM 15 97.536 44 154.298 78 420 165.820 70 148 236 381.278 147
KARŞILAŞTIRMALI POLİÇE GELİRLERİ TABLOSU
2017-MART 2017-BİRİKİMLİ 2018-MART 2018-BİRİKİMLİ
Sigorta Branşı Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
YANGIN 0 0 2 2.282 1 100 3.114 100 4 100 4.539 99
TİCARİ PAKET 21 56.833 42 107.037 19 10 60.866 7 44 5 137.793 29
KONUT PAKET 18 14.566 63 50.578 34 89 29.234 101 95 51 100.894 99
NAKLİYAT EMTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 379 100
ZORUNLU ARAÇ 442 92.706 850 228.531 678 53 156.796 69 1.759 107 418.584 83
KISMİ-KASKO 1 476 8 2.291 0 100 0 100 8 0 11.781 414
KASKO 121 182.567 377 560.859 218 80 401.720 120 618 64 1.070.517 91
FERDİ KAZA 41 26.727 71 80.143 190 363 505.574 1.792 358 405 631.092 688
ASANSÖR MALİ SORUMLULUK 0 0 1 4.486 0 0 0 0 2 100 4.705 5
SEYAHAT SAĞLIK 0 0 2 114 0 0 0 0 20 900 1.651 1.347
HAYAT KREDİ 331 512.653 907 1.321.879 277 16 193.891 62 791 13 1.002.396 24
MESLEKİ SORUMLULUK 0 0 1 286 1 100 381 100 3 200 667 133
ACİL SAĞLIK 3 248 25 2.448 0 100 0 100 0 100 0 100
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 12 32 1 100 5 100 4 67 18 45
İNŞAAT 4 22.629 4 22.629 0 100 0 100 2 50 1.928 109
TOPLAM 982 864.146 2.365 2.338.338 1.419 45 1.345.354 56 3.713 57 3.386.944 45
KARŞILAŞTIRMALI HASAR GİDERLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-MART 2017-BİRİKİMLİ 2018-MART 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 1 0 4 11.015 0 100 0 0 7 75 34.732 215
KONUT PAKET 0 0 1 1.650 0 0 0 0 4 300 16.700 912
ZORUNLU ARAÇ 5 15.851 16 46.637 39 680 23.060 45 88 450 116.816 150
KISMİ-KASKO 0 0 0 0 1 100 1.675 100 1 100 1.675 100
KASKO 19 54.836 48 165.683 48 153 146.643 167 131 173 382.733 131
HAYAT KREDİ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0
MAKİNA KIRILMASI 0 0 0 0 1 100 1.400 100 1 100 1.400 100
TOPLAM 25 70.687 69 224.984 89 256 172.778 144 237 243 554.056 146
KARŞILAŞTIRMALI POLİÇE GELİRLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-NİSAN 2017-BİRİKİMLİ 2018-NİSAN 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
YANGIN 0 0 2 2.282 0 0 0 0 4 100 4.539 99
TİCARİ PAKET 2 14.133 44 92.904 12 500 22.307 258 56 27 160.100 72
KONUT PAKET 21 27.623 84 78.201 34 62 53.740 95 129 54 154.634 98
NAKLİYAT EMTEA 0 0 0 0 2 100 1.315 100 7 100 1.695 100
ZORUNLU ARAÇ 736 148.933 1.586 377.464 663 10 136.729 8 2.422 53 555.313 47
KISMİ-KASKO 6 7.420 14 9.711 3 50 5.354 28 11 21 17.135 76
KASKO 108 134.937 485 695.796 195 81 329.632 144 813 68 1.400.149 101
FERDİ KAZA 114 142356,84 499 705507,48 198 74 334985,96 136 824 65 1417283,9 101
ASANSÖR MALİ SORUMLULUK 0 0 1 4.486 0 0 0 0 2 100 4.705 5
SEYAHAT SAĞLIK 2 400 4 514 0 100 0 100 20 400 1.651 221
HAYAT KREDİ 340 458.574 1.247 1.780.453 6 98 397 100 797 36 1.001.999 44
MESLEKİ SORUMLULUK 0 0 1 286 0 0 0 0 3 200 667 133
ACİL SAĞLIK 2 352 27 2.800 0 100 0 100 0 100 0 100
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 12 32 0 0 0 0 4 67 18 45
İNŞAAT 0 0 4 22.629 1 100 227 100 3 25 2.155 110
TOPLAM 1228 765.503 3.593 3.103.840 1.305 6 1.143.875 49 5.018 40 4.530.819 46
KARŞILAŞTIRMALI HASAR GİDERLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-NİSAN 2017-BİRİKİMLİ 2018-NİSAN 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 3 5.538 7 16.553 0 100 0 100 7 0 34.732 110
KONUT PAKET 0 0 1 1.650 1 100 1.000 100 5 400 17.700 973
ZORUNLU ARAÇ 5 120 21 46.757 32 540 104.721 87.167 120 471 221.537 374
KISMİ-KASKO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1.675 100
KASKO 24 32.299 72 197.981 61 154 86.746 169 192 167 469.479 137
HAYAT KREDİ 0 0 0 0 0 0 78.000 100 5 100 78.000 100
EĞİTİM SİGORTASI 1 8.273 1 8.273 0 100 0 100 0 100 0 100
MAKİNA KIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1.400 100
TOPLAM 33 46.230 102 271.215 94 185 270.467 485 331 225 824.523 204

TOPLAM4351.270145322.48590109153.508199421190978.031203

KARŞILAŞTIRMALI HASAR GİDERLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-MAYIS 2017-BİRİKİMLİ 2018-MAYIS 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 1 8.024 8 24.578 2 100 24.000 199 9 13 58.732 139
KONUT PAKET 0 0 1 1.650 1 100 700 100 6 500 18.400 1.015
ZORUNLU ARAÇ 14 12.024 35 58.781 29 107 30.942 157 149 326 252.479 330
KISMİ-KASKO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1.675 100
KASKO 27 23.522 99 221.503 58 115 97.866 316 250 153 567.345 156
HAYAT KREDİ 1 7.700 1 7.700 0 100 0 100 5 400 78.000 913
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 1 8.273 0 0 0 0 0 100 0 100
MAKİNA KIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1.400 100
KARŞILAŞTIRMALI POLİÇE GELİRLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-HAZİRAN 2017-BİRİKİMLİ 2018-HAZİRAN 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
YANGIN 0 0 4 4.371 0 0 0 0 4 0 4.539 4
TİCARİ PAKET 5 26.338 59 340.648 9 80 50.403 91 80 36 491.678 44
KONUT PAKET 19 17.398 132 124.480 45 137 53.276 206 232 76 282.337 127
NAKLİYAT EMTEA 1 7.166 8 13.814 0 100 0 100 8 0 1.817 87
ZORUNLU ARAÇ 692 136.570 2.986 650.710 763 10 165.092 21 3.921 31 883.171 36
KISMİ-KASKO 1 593 21 13.659 10 900 3.186 437 31 48 31.517 131
KASKO 147 229.000 778 1.150.977 187 27 290.635 27 1.180 52 1.974.333 72
FERDİ KAZA 18 17.447 127 179.842 320 1.667 354.951 1.934 1.484 1.069 2.292.372 1.175
ASANSÖR MALİ SORUMLULUK 0 0 1 4.486 0 0 0 0 2 100 4.705 5
SEYAHAT SAĞLIK 3 91 8 653 0 100 0 100 20 150 1.651 153
HAYAT KREDİ 277 379.077 1.825 2.563.043 3 99 1.492 100 802 56 991.567 61
MESLEKİ SORUMLULUK 0 0 2 571 0 0 0 0 3 50 667 17
ACİL SAĞLIK 2 33 29 2.833 0 100 0 100 0 100 0 100
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 12 32 0 0 0 0 4 67 18 45
MAKİNA KIRILMASI 0 0 1 31.600 0 0 0 0 1 0 31.600 0
MONTAJ 0 0 1 927 0 0 0 0 0 100 0 100
İNŞAAT 0 0 4 22.629 0 0 0 0 6 50 3.115 114
TOPLAM 1165 813.713 5.998 5.060.019 1.337 15 916.050 13 7.778 30 6.995.086 38
KARŞILAŞTIRMALI HASAR GİDERLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-HAZİRAN 2017-BİRİKİMLİ 2018-HAZİRAN 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 1 200 9 24.778 0 100 0 100 9 0 58.732 137
KONUT PAKET 0 0 1 1.650 1 100 0 0 7 600 18.400 1.015
ZORUNLU ARAÇ 8 15.442 43 74.223 13 63 45.257 193 162 277 251.666 239
KISMİ-KASKO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1.675 100
KASKO 19 40.130 118 261.634 36 89 58.844 47 286 142 626.189 139
HAYAT KREDİ 0 0 1 7.700 0 0 0 0 5 400 78.000 913
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 1 8.273 0 0 0 0 0 100 0 100
MAKİNA KIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1.400 100
TOPLAM 28 55.772 173 378.257 50 79 104.101 87 471 172 1.036.062 174
KARŞILAŞTIRMALI POLİÇE GELİRLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-TEMMUZ 2017-BİRİKİMLİ 2018-TEMMUZ 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
YANGIN 2 16.432 6 20.803 0 100 0 100 4 33 4.539 78
TİCARİ PAKET 8 13.700 67 354.349 11 38 1.515 89 91 36 493.194 39
KONUT PAKET 8 8.839 140 133.319 44 450 59.393 572 276 97 341.730 156
NAKLİYAT EMTEA 0 0 8 13.814 1 100 352 100 9 13 2.168 84
ZORUNLU ARAÇ 664 119.469 3.650 770.179 713 7 155.729 30 4.634 27 1.038.899 35
KISMİ-KASKO 1 811 22 14.470 5 400 3.470 328 36 64 34.988 142
KASKO 161 224.781 939 1.375.759 178 11 335.716 49 1.358 45 2.310.049 68
FERDİ KAZA 20 13205,29 147 193047,62 361 1705 589754,65 4366,15 1845 1155,11 2882126,64 1392,97
ASANSÖR MALİ SORUMLULUK 0 0 1 4.486 0 0 0 0 2 100 4.705 5
TAŞINAN PARA 1 3.295 1 3.295 1 0 2.934 11 1 0 2.934 11
SEYAHAT SAĞLIK 0 0 8 653 1 100 41 100 21 163 1.692 159
HAYAT KREDİ 242 576.383 2.067 3.139.426 0 100 0 100 802 61 991.567 68
MESLEKİ SORUMLULUK 1 286 3 857 1 0 286 0 4 33 952 11
ACİL SAĞLIK 4 419 33 3.252 0 100 0 100 0 100 0 100
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 12 32 0 0 0 0 4 67 18 45
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 12 32 0 0 0 0 4 67 18 45
MAKİNA KIRILMASI 0 0 1 31.600 0 0 9.524 100 1 0 22.076 30
MONTAJ 0 0 1 927 0 0 0 0 0 100 0 100
İNŞAAT 0 0 4 22.629 1 100 167 100 7 75 3.282 115
TOPLAM 1112 977.622 7.110 6.037.641 1.317 18 1.139.833 17 9.095 28 8.134.920 35
KARŞILAŞTIRMALI HASAR GİDERLERİ TABLOSU
Sigorta Branşı 2017-TEMMUZ 2017-BİRİKİMLİ 2018-TEMMUZ 2018-BİRİKİMLİ
Adet Miktar Adet Miktar Adet Artış % Miktar Artış % Adet Artış % Miktar Artış %
TİCARİ PAKET 3 1.500 12 26.278 1 67 0 100 10 17 58.732 124
KONUT PAKET 0 0 1 1.650 0 0 350 100 7 600 18.750 1.036
ZORUNLU ARAÇ 21 38.486 64 112.708 17 19 23.516 39 179 180 275.182 144
KISMİ-KASKO 1 400 1 400 0 100 0 100 1 0 1.675 319
KASKO 23 22.807 141 284.441 54 135 66.802 193 340 141 692.991 144
HAYAT KREDİ 0 0 1 7.700 0 0 0 0 5 400 78.000 913
EĞİTİM SİGORTASI 0 0 1 8.273 0 0 0 0 0 100 0 100
MAKİNA KIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1.400 100
TOPLAM 48 63.193 221 441.450 72 50 90.668 43 543 146 1.126.730 155